Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 1. 38 đọc là: A. Tám mũ ba B. Ba mũ tám C. Tám nhân ba D. Ba nhân tám Câu 2: Số nguyên chỉ năm có sự kiện “Thế vận hội đầu tiên diễ

Toán Lớp 6: Câu 1. 38 đọc là:
A. Tám mũ ba
B. Ba mũ tám
C. Tám nhân ba
D. Ba nhân tám
Câu 2: Số nguyên chỉ năm có sự kiện “Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên” là số nào trong các số sau đây?
A. – 1776
B. 776
C. – 776
D. 1776
Câu 5: Trong các số 1930, 1945, 1954, 1975. Những số nào chia hết cho 5? Vì sao?
Câu 6: Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao -47 m so với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 18 m.
a) Viết phép tính biểu thị độ cao mới của tàu ngầm so với mực nước biển.
b) Tính độ cao mới của tàu ngầm so với mặt nước biển.

Comments ( 2 )

 1. Câu 1 :
  A.8^3
  B.3^8
  C.8×3
  D.3×8
  Câu 2 :
  Giải đáp : C. – 776
  Vì : năm 776 trước công nguyên là trước năm 0 nên chọn đáp án C
  Câu 5 :
  Các số chia hết cho 5 : 1930, 1945, 1975.
  Vì : Các số đó có số tận cùng là 0,5 đều chia hết cho 5 nên kết quả là các số 1930, 1945, 1975.
  Câu 6 :
  a) Khi giảm độ cao, ta dùng phép trừ.
  Khi tăng độ cao, ta dùng phép cộng.
  Chiếc diều ban đầu ở độ cao -47 m, sau đó tăng 18 m, do đó, độ cao cuối cùng của tàu ngầm là:
  (-47)+18 = -(47-18) = -29 (m).
  b) Độ cao mới của tàu ngầm so với mặt nước biển là :
  0-(-29)=-29
  Đáp số :
  a)-29m
  b)-29m

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   câu 1 xem lại đề ạ
  câu 2C. – 776
  câu 5 1930, 1945, 1975.
  muốn chia hết cho 5 các số phải có tận cùng là 0
  câu 6 vẽ thì ko lm dc trên ứng dụng neay
  b)-47+18=-29

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )