Toán Lớp 6: Cá Chuồn là loài cá có thể bơi dưới nước và bay lên khỏi mặt nước. Một con cá chồn đang ở độ sâu 2m dưới mực nước biển. Nếu nó bơi và b

Toán Lớp 6: Cá Chuồn là loài cá có thể bơi dưới nước và bay lên khỏi mặt nước. Một con cá chồn đang ở độ sâu
2m dưới mực nước biển. Nếu nó bơi và bay cao lên thêm 3m nữa thì sẽ bay đến độ cao là bao nhiêu so với
mực nước biển

TRẢ LỜI

 1. Nếu bơi và bay thêm 3m nữa thì nó sẽ ở độ cao so với mực nước biển là :
  (-2) + 3 = 1 (m)
  Vậy nếu bay thêm 3m nữa thì con cá chuồn đó sẽ ở độ cao 1m trên mực nước biển .
   

  Trả lời
 2. #Hạ#
  Độ cao của cá chuồn sau khi bay lên là:
    2 + 3 = 5 ( m )
          Đáp số: 5 m
  -> Vậy nếu nó bơi và bay cao lên thêm 3m nữa thì sẽ bay đến độ cao là 5 m so với mực nước biển

  Trả lời

Viết một bình luận