Toán Lớp 6: biết số học sinh của một trường trong khoảng 700 đến 800 học sinh,khi xếp hàng 30,hàng 36,hàng 40 đều thừa 10 học sinh.Hỏi số học sinh

Toán Lớp 6: biết số học sinh của một trường trong khoảng 700 đến 800 học sinh,khi xếp hàng 30,hàng 36,hàng 40 đều thừa 10 học sinh.Hỏi số học sinh trong trường là ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: gọi số học sinh là a
  suy ra a+10 thuộc bcnn của 30,40,36
  tìm bcnn của 30,40,36
  rồi suy ra a+10 thuộc(…)
  rồi suy ra a thuộc(…) rồi xét số hs từ 700–>800
  nhớ vote 5 sao nhé

  Trả lời

Viết một bình luận