Toán Lớp 11: Cho hình chóp tam giác S.ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BC và G là trọng tâm tam giác (ABD). a) Tìm giao tuyến giữa PN

Toán Lớp 11: Cho hình chóp tam giác S.ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BC và G là trọng tâm tam giác (ABD).
a) Tìm giao tuyến giữa PN và (BDI) với I là trung điểm của NC.
b) TÌm thiết diện hình chóp cắt bởi (CMP)

TRẢ LỜI

 1. ai kêu tui sao chép a/ Một kinh nghiệm khi đề bài cho dữ kiện về trọng tâm thì vẽ hết 3 đường trung tuyến ra, sẽ rất dễ nhìn
  Ta có SG là đường trung tuyến của tam giác SCD, kéo dài SG cắt CD ở K=> MG⊂(SAK)
  {A∈SA⊂(SAK)A∈AB⊂(ABCD)⇒A=(SAK)∩(ABCD)
  {K∈SK⊂(SAK)K∈CD⊂(ABCD)⇒K=(SAK)∩(ABCD)
  ⇒(SAK)∩(ABCD)=AK
  AK∩MG={I}⇒MG∩(ABCD)={I}
  b/ BN⊂(SBD)
  (SAG)≡(SAK)
  AK∩BD={H}⇒H=(SBD)∩(SAK)
  ⇒(SAG)∩(SAK)=SH

  Trả lời

Viết một bình luận