Toán Lớp 6: Bài 8: Số gà nhiều hơn số thỏ là 28 con. số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ ? Bài

Toán Lớp 6: Bài 8: Số gà nhiều hơn số thỏ là 28 con. số chân gà nhiều hơn số chân thỏ là 40 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ ?
Bài 9: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ. Sau đó đi từ B về A với vận tốc 45 km/giờ. Tính quãng đường AB biết thời gian đi từ B về A ít hơn thời gian đi từ A đến B là 40 phút.
Bài 11 : Một người mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê, 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi người đó mang đi bao nhiêu quả cam ?
Bài 16 : Tôi đi bộ từ trường về nhà với vận tốc 5 km/giờ. Về đến nhà lập tức tôi đạp xe đến bưu điện với vận tốc 15 km/giờ. Biết rằng quãng đường từ nhà tới trường ngắn hơn quãng đường từ nhà đến bưu điện 3 km. Tổng thời gian tôi đi từ trường về nhà và từ nhà đến bưu điện là 1 giờ 32 phút. Bạn hãy tính quãng đường từ nhà tôi đến trường.
LÀM HẾT Ạ, NHANH LÊN, AI K LM DC THÌ ĐỪNG CƯỚP SLOT !!!!!!!!

TRẢ LỜI

 1. 8. 
  G/sử có 10 con thỏ, vậy có :
  10 + 28 = 38 ( con ) 
  Số chân gà là :
  38 x 2 = 76 ( chân )
  Số chân thỏ là :
  10 x 4 = 40 ( chân )
  Hiệu số chân gà và thỏ là :
  76 – 40 = 36 ( chân )
  Vì thực tế thì số chân gà hơn số chân thỏ tới 40 chân nên ta phải tìm cách thêm vào hiệu trên :
  40 – 36 = 4 ( chân )
  Ta thấy rằng nếu cùng bớt một con thỏ và một con gà thì hiệu số gà và thỏ vẫn không thay đổi, vậy hiệu số chân gà và thỏ sẽ tăng thêm:
  4 – 2 = 2 ( chân )
  Để hiệu số chân tăng thêm 4 thì số thỏ và gà phải bớt đi :
  4 : 2 = 2 ( con )
  Vậy số con thỏ là:
  10 – 2 = 8 ( con thỏ )
  Số con gà là :
  38 – 2 = 36 ( con gà )
             ĐS : 36 con gà 
                           8 con thỏ
  9.
  Tỉ số giữa vận tốc đi và vận tốc về trên quãng đường AB là :
  30 : 45 = 2
               ____
                 3 
  Vì quãng đường như nhau nên vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch vậy nên tỉ số thời gian đi và thời gian về là : 3
                                          _____
                                            2
  Ta có sơ đồ :
  Thời gian đi  : |—-|—-|—-|
                                       |     |
  Thời gian về : |—-|—-|    40 phút
  Thời gian đi từ A đến B là :
  40 x 3 = 120 ( phút )
  Đổi :  120 phút = 2 giờ
  Quãng đường AB dài là :
   30 x 2 = 60 ( km )
               ĐS: 60 km
  11.
  9 quả cam đổi được 2 quả táo và 1 quả lê nên 18 quả cam đổi được 4 quả táo và 2 quả lê.
  Vì 5 quả táo đổi được 2 quả lê nên 18 quả cam đổi được :
   4 + 5 = 9 (quả )
  Do đó 2 quả cam đổi được 1 quả táo. Cứ 5 quả táo đổi được 2 quả lê nên 10 quả cam đổi được 2 quả lê.
  Vậy 5 quả cam đổi được 1 quả lê.
  Số cam người đó mang đi để đổi được 17 quả táo và 13 quả lê là :
  2 x 17 + 5 x 13 = 99 ( quả ) 
                         ĐS: 99 quả
  12. 
  Thời gian xe đạp đi 3km là :
  3 :15 = 0,2 ( giờ )
  Đổi : 0,2 giờ = 12 phút.
  Nếu bớt 3km quãng đường từ nhà đến bưu điện thì thời gian đi cả hai quãng đường từ nhà đến trường và từ nhà đến bưu điện là :
  1 giờ 32 phút – 12 phút = 1 giờ 20 phút
                                        = 80 phút.
  Vận tốc đi xe đạp gấp số lần vận tốc đi bộ là :
      15 : 5 = 3 (lần)
  Khi quãng đường không thay đổi, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên thời gian đi từ nhà đến trường gấp 3 lần thời gian đi từ nhà đến thư viện (khi đã bớt đi 3km).
  Thời gian đi từ nhà đến trường là :
  80 : (1+3) x 3 = 60 ( phút )
  Đổi : 60 phút = 1 giờ
  Quãng đường từ nhà đến trường là :
  1 x 5 = 5 ( km )
             ĐS: 5 km
  Chúc bạn học tốt!
  #Yuu
   

  Trả lời
 2. Bài 8: 
  Giả sử có 10 con thỏ, thế thì có : 10 + 28 = 38 (con)
  Số chân gà là : 38 x 2 = 76 (chân)
  Số chân thỏ là : 10 x 4 = 40 (chân)
  Hiệu số chân gà và thỏ là : 76 – 40 = 36 (chân)
  Vì thực tế thì số chân gà hơn số chân thỏ tới 40 chân nên ta phải tìm cách thêm vào hiệu trên :
  40 – 36 = 4 (chân)
  Ta thấy nếu cùng bớt một con thỏ và một con gà thì hiệu số gà và thỏ vẫn không thay đổi, hiệu số
  chân gà và thỏ sẽ tăng thêm: 4 – 2 = 2 (chân)
  Để hiệu số chân tăng thêm 4 thì số thỏ và gà phải bớt đi là : 4 : 2 = 2 (con)
  Vậy số thỏ là: 10 – 2 = 8 (con thỏ)
  Số gà là : 38 – 2 = 36 (con gà)
  Đáp số là : 36 con gà và 8 con thỏ
  Bài 9: 
  Tỉ số giữa vận tốc đi và vận tốc về trên quãng đường AB là : 30 : 45 = 2/3.
  Vì quãng đường như nhau nên vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên tỉ số thời gian đi và thời gian về là 3/2.
  Ta có sơ đồ :
  Thời gian đi  : ._____.._____.._____.
  Thời gian về : ._____.._____. 40 phút
  Thời gian đi từ A đến B là : 40 x 3 = 120 (phút)
  Đổi 120 phút = 2 giờ
  Quãng đường AB dài là : 30 x 2 = 60 (km)
  Đáp số: 60 km.
  Bài 11: 
  9 quả cam đổi được 2 quả táo và 1 quả lê nên 18 quả cam đổi được 4 quả táo và 2 quả lê. Vì 5 quả
  táo đổi được 2 quả lê nên 18 quả cam đổi được :  4 + 5 = 9 (quả táo).
  Do đó 2 quả cam đổi được 1 quả táo. Cứ 5 quả táo đổi được 2 quả lê nên 10 quả cam đổi được 2
  quả lê. Vậy 5 quả cam đổi được 1 quả lê. Số cam người đó mang đi để đổi được 17 quả táo và 13
  quả lê là : 2 x 17 + 5 x 13 = 99 (quả) 
  Đáp số: 99 quả
  Bài 12: 
  Thời gian để đi 3 km bằng xe đạp là : 3 : 15 = 0,2 (giờ)
  Đổi : 0,2 giờ = 12 phút.
  Nếu bớt 3 km quãng đường từ nhà đến bưu điện thì thời gian đi cả hai quãng đường từ nhà đến trường và từ nhà đến bưu điện (đã bớt 3 km) là :
  1 giờ 32 phút – 12 phút = 1 giờ 20 phút = 80 phút.
  Vận tốc đi xe đạp gấp vận tốc đi bộ là : 15 : 5 = 3 (lần)
  Khi quãng đường không đổi, vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên thời gian đi từ nhà đến trường gấp 3 lần thời gian đi từ nhà đến thư viện (khi đã bớt đi 3 km).
  Thời gian đi từ nhà đến trường là : 80 : (1 + 3) x 3 = 60 (phút)
  Đổi 60 phút = 1 giờ
  Quãng đường từ nhà đến trường là : 1 x 5 = 5 (km)
  Đáp số: 5 km. 
   

  Trả lời

Viết một bình luận