Toán Lớp 4: Có 1 miếng bìa hình vuông, cạnh 6cm. Bạn Bình cắt thành các hình vuông nhỏ cạnh 1cm thì vừa hết miếng bìa. Sau đó bạn Bình lại ghép tất

Toán Lớp 4: Có 1 miếng bìa hình vuông, cạnh 6cm. Bạn Bình cắt thành các hình vuông nhỏ cạnh 1cm thì vừa hết miếng bìa. Sau đó bạn Bình lại ghép tất cả các hình vuông nhỏ thành 1 hình chữ Nhật mới. Hỏi chu vi hình chữ Nhật mới có thể là bao nhiêu xen ti mét? Có nhận xét gì về chu vi hình chữ Nhật với chu vi hình vuông ban đầu

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   10 cm 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bạn Bình chia nhỏ thành các hình vuông nhỏ cạnh 1cm thì vừa hết miếng bìa nên sẽ 6 miến bìa hình vuông vì 6:1=6 hình
   Ta có thể xếp nhiều hình chữ nhật khác nhau
   Ta sẽ có chiều rộng là 2 cm và chiều dài là 3 cm vừa đủ 6 hình vuông
   Chu vi hình vuông là
    6×4=24 cm
   Chu vi hình chũ nhật là:
   (2+3)x2=10 cm
  Có nhận xét gì về chu vi hình chữ Nhật với chu vi hình vuông ban đầu là khi đổi thành các hình khác nhau thì chu vi các hình khác nhau

  Trả lời

Viết một bình luận