Toán Lớp 6: Bài 5. Tìm số nguyên n sao cho: a) n + 2 chia hết cho n – 1. b) 2n + 15 chia hết cho n – 3. Bài 6. Tìm số nguyên x,y sao cho: a) (2x +1

By Tuyết Nga

Toán Lớp 6: Bài 5. Tìm số nguyên n sao cho:
a) n + 2 chia hết cho n – 1.
b) 2n + 15 chia hết cho n – 3.
Bài 6. Tìm số nguyên x,y sao cho:
a) (2x +1). (3-y) = 5
b) xy + x + y = 4

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 5. Tìm số nguyên n sao cho: a) n + 2 chia hết cho n – 1. b) 2n + 15 chia hết cho n – 3. Bài 6. Tìm số nguyên x,y sao cho: a) (2x +1”

 1. a)n=2
  b)n=3
  bài 6:
  a)(2x+1).(3+y)=5
                 y    =5-3
                 y     =2
       2x+1          =5
        2x              =5+1
        2x                =6
        x                  =6:2
        x                   =3
  b)câu này hơi khó bạn làm nốt nhé
        
   

  Trả lời

Viết một bình luận