Toán Lớp 5: 1/4+1/12+12/25+75/100+5/12+13/5

By Hiểu Vân

Toán Lớp 5: 1/4+1/12+12/25+75/100+5/12+13/5

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 1/4+1/12+12/25+75/100+5/12+13/5”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1/4+1/12+12/25+75/100+5/12+13/15
  = 1/4+1/12+12/25+75/100+5/12+13/15
  = (1/4+3/4)+(1/12+5/12)+ 12/25+13/15
  = 1 + 1/2 + 12/25+13/15
  = 3/2 + 101/75
  = 427/150

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\dfrac14+\dfrac1{12}+\dfrac{12}{25}+\dfrac{75}{100}+\dfrac5{12}+\dfrac{13}{15}\\=\dfrac14+\dfrac1{12}+\dfrac{12}{25}+\dfrac{3}{4}+\dfrac5{12}+\dfrac{13}{15}\\=1+\dfrac12+\dfrac{127}{75}\\=1+\dfrac{75}{150}+\dfrac{254}{150}\\=1+\dfrac{329}{150}=\dfrac{479}{150}$

  Trả lời

Viết một bình luận