Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 4: (1,5 điểm) Cuối học kì I, cô chủ nhiệm lớp 6A mua 105 quyển vở và 90 bút bi chia đều thành các phần thưởng để thưởng cho học sin

Toán Lớp 6: Bài 4: (1,5 điểm) Cuối học kì I, cô chủ nhiệm lớp 6A mua 105 quyển vở và 90 bút bi chia đều thành các phần thưởng để thưởng cho học sinh giỏi của lớp. Biết rằng có từ 15 đến 20 bạn được thưởng. a) Tính số phần thưởng được chia? b) Hỏi mỗi bạn được thưởng bao nhiêu quyển vở? nhanh nhanh giúp mình với

Comments ( 1 )

 1. a,Gọi số phần thưởng được chia là x.
  ta có: 105$\vdots$a ; 90$\vdots$a
  ⇒a∈ƯC(105;90)
  105=3.7.5
  90=2.3².5
  ƯCLN(105;90)=3.5=15
  ƯC(105;90)=Ư(15)={1;3;5;15}
  mà 15≤a≤20
  ⇒a=15
  Vậy có 15 phần thưởng được chia.
  b,Có số quyển vở là:
  105:15=7(quyển vở)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )