Toán Lớp 6: Bài 3. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a chia hết cho 120 và 86.

By Mỹ Thuận

Toán Lớp 6: Bài 3. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a chia hết cho 120 và 86.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 3. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a chia hết cho 120 và 86.”

 1. Vì a chia hết cho 120;86 mà a là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0
  ⇒a = BCNNNN(120;86)
  Ta có: 120=2^3 . 3 . 5
             86=2 .43
  ⇒BCNNNN(120;86)=2^3 . 3 . 5 . 43=5160)
  ⇒a=5160
  Vậy số tự nhiên a cần tìm là 5160

  Trả lời

Viết một bình luận