Toán Lớp 6: Bài 2:Cho biểu thức P= -142+90+x. Tính giá trị của P khi x=21

Toán Lớp 6: Bài 2:Cho biểu thức P= -142+90+x. Tính giá trị của P khi x=21

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 2:Cho biểu thức P= -142+90+x. Tính giá trị của P khi x=21”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi x = 21 
  ⇒ P = -142 + 90 + x
          = -142 + 90 + 21
          = -52 + 21
          = -31
  Vậy P = -31 khi x = 21 

 2. $\text{ @HV }$
  $\text{ P = -142 + 90 + x }$
  $\text{ ⇒ P = -52 + x }$
  $\text{ Thay x = 21 vào biểu thức P ta được: }$
  $\text{ P = -52 + 21 }$
  $\text{ ⇒ P = -31 }$
  $\text{ Vậy……. }$
   

Viết một bình luận