Toán Lớp 6: Bài 1. Trên tia Ox, vẽ ba đoạn, thẳng OM = 2cm, ON = 5cm, OP = 8 cm. a) Tính độ dài các đoạn thẳng MN và NP. b) Trong ba điểm M, N, P,

Toán Lớp 6: Bài 1. Trên tia Ox, vẽ ba đoạn, thẳng OM = 2cm, ON = 5cm, OP = 8 cm.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng MN và NP.
b) Trong ba điểm M, N, P, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
c) Chứng tỏ N là trung điểm của MP.

TRẢ LỜI

 1. ON nằm giữa hai tia còn lại vì OP>OM(8cm>2cm)
  -> MN+NP=MP
  Ta có: OM+MN=ON ->
  ON – OM = MN
  5 – 2 = MN
  MN = 3 cm
  OM+MP=OP 
  OP – OM = MP
  8   –    2     =MP
  MP =6cm
  ON+NP=OP 
  => OP – ON = NP
        8        – 5 = NP
  NP=3 cm
  Suy ra,ta có:
  MN=NP
  -> Điểm N là trung điểm MP
   

  Trả lời

Viết một bình luận