Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: a) tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp 14 . 50 16 . 25 giúp em

Toán Lớp 6: a) tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp

14 . 50 16 . 25
giúp em

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   14. 50= (14: 2). (50. 2)= 7. 100
  16. 25= (16: 4). (25. 4)= 4. 100= 400

 2. 14.50
  =14 : 2 . 50 . 2
  =7. 100
  =700
  16.25
  =16 : 4 . 25 . 4
  =4 . 100
  =400

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )