Toán Lớp 6: a) tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp 14 . 50 16 . 25 giúp em

Toán Lớp 6: a) tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp

14 . 50 16 . 25
giúp em

TRẢ LỜI

Viết một bình luận