Toán Lớp 6: a) tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp 14 . 50 16 . 25 giúp em

By Việt Hòa

Toán Lớp 6: a) tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cho cùng một số thích hợp

14 . 50 16 . 25
giúp em
Viết một bình luận