Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: cho lăng trụ abc a’b’c’ đáy là tam giác đều cạnh đáy a. A’ cách đều 3 điểm A,B,C. [AA’;(ABC)]=60. Chứng minh B’C’CB là hình chữ nhật .

Toán Lớp 12: cho lăng trụ abc a’b’c’ đáy là tam giác đều cạnh đáy a. A’ cách đều 3 điểm A,B,C. [AA’;(ABC)]=60. Chứng minh B’C’CB là hình chữ nhật . tính Sxq

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $S_{xq} =  2a^2\sqrt3$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $O$ là tâm của đáy $ABC$
  $\Rightarrow OA = OB = OC = \dfrac{a\sqrt3}{3}$
  Lại có: $A’A = A’B = A’C$
  $\Rightarrow A’O\perp (ABC)$
  $\Rightarrow \widehat{(AA’;(ABC))} = \widehat{AA’O} = 60^\circ$
  $\Rightarrow AA’ = \dfrac{OA}{\cos60^\circ} = \dfrac{2a\sqrt3}{3}$
  Gọi $M,\ M’$ lần lượt là trung điểm $BC, B’C’$
  $\Rightarrow MM’//BB’//CC’$
  Ta có:
  $\begin{cases}AM\perp BC\\A’O\perp BC\end{cases}$
  $\Rightarrow BC\perp (A’OM)$
  hay $BC\perp (AA’M’M)$
  $\Rightarrow BC\perp MM’$
  $\Rightarrow BC\perp CC’$
  $\Rightarrow \widehat{BCC’} = 90^\circ$
  mà $BB’C’C$ là hình bình hành (mặt bên của lăng trụ)
  nên $BB’C’C$ là hình chữ nhật
  Hoàn toàn tương tự, ta chứng minh được: $AA’B’B$ và $AA’C’C$ là hình chữ nhật
  Khi đó:
  $S_{xq} = P_{ABC}.AA’ = 3a\cdot \dfrac{2a\sqrt3}{3} = 2a^2\sqrt3$

 2. Có $A’A=A’B=A’C$ nên $A’.ABC$ là chóp tam giác đều.
  Gọi $I$ là trọng tâm $\Delta ABC$
  $\to A’I\bot (ABC)$
  $\to (AA’,(ABC))=(AA’,AI)=\widehat{A’AI}$
  $AI=\dfrac{a\sqrt3}{3}\to AA’=\dfrac{AI}{\cos60^o}=\dfrac{2a\sqrt3}{3}$
  Gọi $G$, $K$ trung điểm $BC$, $B’C’$
  $\Delta ABC$ đều nên $BC\bot AG$
  Mà $AI\bot (ABC)\to BC\bot AI$
  $\to BC\bot (A’GA)$
  $\to BC\bot A’G$
  Có $BCC’B’$ là hình bình hành nên $BC//B’C’$
  Mà $A’K\bot B’C’$ nên $A’K\bot BC$
  Suy ra $BC\bot (GA’K)$
  $\to BC\bot GK$
  Mà $GK//CC’$ nên $BC\bot CC’$
  Vậy $BCC’B’$ là hình chữ nhật 
  Chu vi $\Delta ABC$: $3a$
  Vậy $S_{xq}=3a.\dfrac{2a\sqrt3}{3}=2a^2\sqrt3$

  toan-lop-12-cho-lang-tru-abc-a-b-c-day-la-tam-giac-deu-canh-day-a-a-cach-deu-3-diem-a-b-c-aa-abc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn