Toán Lớp 6: x-3/4=x-4/3 Tìm x: nhanh giúp mình nha

Toán Lớp 6: x-3/4=x-4/3
Tìm x: nhanh giúp mình nha

TRẢ LỜI

Viết một bình luận