Toán Lớp 6: tìm chữ số thích hợp ở dấu * 3125 < 31*5 <3145 1239 <12*9 <1259

Toán Lớp 6: tìm chữ số thích hợp ở dấu *
3125 < 31*5 <3145 1239 <12*9 <1259

TRẢ LỜI

 1. \text{@Hè .}
  Giải đáp:
  1 . 3135 .
  2 . 1249 .
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 . 3125 < 31*5 < 3145 . 
  Vì 3125 < 31*5 < 3145 
  Nên 31*5 = 3135 . 
  vậy * chính là 3 .
  2 .  1239 < 12*9 < 1259 . 
  Vì 1239 < 12*9 < 1259 
  Nên 12*9 = 1249 .
  vậy * chính là 4 .

  Trả lời
 2. @khanhmy2k10.
  Giải đáp:
  – 3135 .
  – 1249 .
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – 3125 < 31*5 < 3145 . 
  3125 < 31*5 < 3145 
  nên 31*5 = 3135 . 
  vậy * là 3 .
  – 1239 < 12*9 < 1259 . 
  Vì 1239 < 12*9 < 1259 
  nên 12*9 = 1249 .
  vậy * là 4 . 
  Chúc tuss học giỏi . 
  Xin câu trả lời hay nhất !!!
  Thanks !!! 
   

  Trả lời

Viết một bình luận