Toán Lớp 6: 20-[30-(5-1)^2:2] giúp mình với mn

By Cẩm Thúy

Toán Lớp 6: 20-[30-(5-1)^2:2]
giúp mình với mn
Viết một bình luận