Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: (2.5.6-2.2.9) là hợp số đúng hay sai

Toán Lớp 6: (2.5.6-2.2.9) là hợp số đúng hay sai

Comments ( 2 )

 1. (2 . 5 . 6 – 2 . 2 . 9) = 60 – 36 = 24
  Mà 24 là hợp số.
  =>Đúng

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  phép tính này đúng nha nó ra là hợp số nên câu này đúng!
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )