Toán Lớp 6: 2.x-12=(-34) tìm x mọi ng giúp em ik ạ

Toán Lớp 6: 2.x-12=(-34) tìm x mọi ng giúp em ik ạ

TRẢ LỜI

Viết một bình luận