Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 1B.Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xot=50 độ ;xoy=100 độ a) Trong ba tia Ox, Oy, Ot tia n

Toán Lớp 6: 1B.Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xot=50 độ ;xoy=100 độ
a) Trong ba tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính toy . So sánh xot với toy .
c) Tia Ot có phải là tia phân giác của xoy không? Vì sao?

Comments ( 2 )

 1. a) trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox , vì \hat{xOt} < \hat{xOy} ( 50^o < 100^o) nên tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy (1)
  b) vì tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy
  nên \hat{xOt}  + \hat{tOy}= \hat{xOy}  
         50^o      + \hat{tOy}= 100^o
                            \hat{tOy}= 100^o – 50^o
                            \hat{tOy}= 50^o
  Vì \hat{tOy}= 50^o và \hat{xOt} = 50^o mà 50^o  = 50^o nên \hat{tOy}=  \hat{xOt}  (2)
  c) Vì tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy (1) và \hat{tOy}=  \hat{xOt}  (2) nên tia Ot là tia phân giác của \hat{xOy}

  toan-lop-6-1b-tren-cung-mot-nua-mat-phang-co-bo-chua-tia-o-ve-hai-tia-ot-va-oy-sao-cho-ot-50-do

 2. gửi bạn
  Chúc bn học tốt
  Xin ctlhn cho nhóm ạ
   

  toan-lop-6-1b-tren-cung-mot-nua-mat-phang-co-bo-chua-tia-o-ve-hai-tia-ot-va-oy-sao-cho-ot-50-do

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )