Toán Lớp 6: 198:[130-(27-19)mũ 2]+2021mũ 0

Toán Lớp 6: 198:[130-(27-19)mũ 2]+2021mũ 0

TRẢ LỜI

Viết một bình luận