Toán Lớp 6: ( 125 – 679 + 145) – ( 125 – 679 )

Toán Lớp 6: ( 125 – 679 + 145) – ( 125 – 679 )

0 bình luận về “Toán Lớp 6: ( 125 – 679 + 145) – ( 125 – 679 )”

 1. Giải đáp:
  = 145
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (125 – 679 + 145) – (125 – 679)
  = 125 – 679 + 145 – 125 + 679
  = (125 – 125) + (-679 + 679) + 145
  = 0 + 0 + 145
  = 145

Viết một bình luận