Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 12: Câu 8: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 12,8m và diện tích bằng diện tích của một sân hình vuông cạnh 16m. Tính chiều dài của m

Toán Lớp 12: Câu 8: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 12,8m và diện tích bằng diện tích của một sân hình vuông cạnh 16m. Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích của mảnh đất là: 16xx16=256(m^2)
   Chiều dài mảnh đất là: 256:12,8=20(m)
                   Đáp số: 20m

 2. Diện tích sân hình vuông đó là 
  16 * 16 = 256 (m^2)
  Vì diện tích hình chữ nhật = diện tích hình vuông đó (theo đề bài )
  Chiều dài mảnh đất  hình chữ nhật là 
  256 : 12,8 = 20 (m)  
  Đáp số : Chiều dài : 20m
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )