Toán Lớp 6: x – 12 -25 = -8 Giúp mình với ạ

Toán Lớp 6: x – 12 -25 = -8
Giúp mình với ạ

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x – 12 -25 = -8
  x – 12       = (-8) + 25
  x – 12       =      17    
  x              =  17 + 12
  x              =      29
  @evil09
  #hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận