Toán Lớp 6: 1. Một phép trừ có tổng số bị trừ và số trừ là 102. Tổng của số bị trừ và hiệu là 153. Tìm số bị trừ và số trừ? 2. Một phép chia có số

Toán Lớp 6: 1. Một phép trừ có tổng số bị trừ và số trừ là 102. Tổng của số bị trừ và hiệu là 153. Tìm số bị trừ và số trừ?
2. Một phép chia có số chia là 12 và dư là 9 tổng của số bị chia và thương bằng 113. Tìm số bị chia và thương?
Mik cần cả đáp án và cách giải

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1.
  Ta có : Số bị trừ + Số trừ = 102
             Số trừ + Hiệu = 153
  → Số bị trừ +Số trừ + Số bị trừ + Hiệu = 102 + 153 = 255
  Mà SBT bằng hiệu cộng với số trừ 
  → Số bị trừ + Số trừ + Số bị trừ + Hiệu = 3Số bị trừ = 255
  → Số bị trừ = 255 : 3 = 85
  ⇒ Số trừ = 102 – 85 = 17
  ⇒ Hiệu = 153 – 17 = 136
  2,
  Thương là : 
    113 – 12 = 111
  Số bị chia là : 
    111 . 12 + 9 = 1341
  ⇒   Thương : 111
  ⇒  Số bị chia : 1341      
                                               XIN HAY NHẤT

  Trả lời

Viết một bình luận