Toán Lớp 6: 1/2.(2/9+3/7-5/27) (- 1/2)^2:1/4-2(- 1/2)^2 Giúp mình vs mình cảm ơn ạ Sẽ vote 5s và trl hay nhất

By Mộng Tâm

Toán Lớp 6: 1/2.(2/9+3/7-5/27)
(- 1/2)^2:1/4-2(- 1/2)^2
Giúp mình vs mình cảm ơn ạ
Sẽ vote 5s và trl hay nhất

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 1/2.(2/9+3/7-5/27) (- 1/2)^2:1/4-2(- 1/2)^2 Giúp mình vs mình cảm ơn ạ Sẽ vote 5s và trl hay nhất”

 1. Giải đáp:
  a) 44/189
  b) 1/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  1/2 × (2/9 + 3/7 – 5/27)
  = 1/2 × (14/63 + 27/63 – 5/27)
  = 1/2 × (41/63 – 5/27)
  = 1/2 × 88/189
  = 1/1 × 44/189
  = 44/189
  b)
  (-1/2)^2 : 1/4 – 2(-1/2)^2
  = 1/4 : 1/4 – 2 × 1/4
  = 1/4 : 1/4 – 2 × 1/4
  = 1/4 × 4/1 – 2 × 1/4
  = 1/1 × 1/1 – 2 ×1/4
  = 1 – 2 × 1/4
  = 1 – 1 × 1/2
  = 1 – 1/2
  = 2/2 – 1/2
  = 1/2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a)
  1/2 × (2/9 + 3/7 – 5/27)
  = 1/2 × (41/63 – 5/27)
  = 1/2 × (88)/(189)
  = (44)/(189)
  b)
  ((-1)/2)^2 ÷ 1/4 – 2 × ((-1)/2)^2 
  = 1/4 ÷ 1/4 – 2 × 1/4
  = 1 – 1/2 
  = 1/2 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận