Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Viết số thập phân gồm 12 đơn vị, 5 phần trăm

Toán Lớp 5: Viết số thập phân gồm 12 đơn vị, 5 phần trăm

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Số thập phân gồm 12 đơn vị, 5 phần trăm : 12,05

 2. Giải đáp:
   12,05
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  +Vì số 12 thuộc hàng đơn vị cho nên nó sẽ nằm sau dấu phẩy
  +Ở đây phần mười không có cho nên nó sẽ là số 0
  +Phần trăm là phần cuối cùng cho nên nó sẽ nằm sau phần mười(tức là sau số 0)
  +Từ đó,suy ra số cần tìm là số:12,05

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )