Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: viết ra số thập phân `8m^2 5dm^2 =?m^2` `706cm^2 =?m^2` `23 m^2 4dm^2 =>m^`

Toán Lớp 5: viết ra số thập phân
8m^2 5dm^2 =?m^2
706cm^2 =?m^2
23 m^2 4dm^2 =>m^

Comments ( 2 )

 1. 8 $m^2$ 5 $dm^2$ = 8 $m^2$ + 0,05 $m^2$ = 8,05 $m^2$
  706 $cm^2$ = 706 $cm^3$ : $\text{10000}$ = 0,0706 $m^2$
  23 $m^2$ 4 $dm^2$ = 23 $m^2$ + 0,04 $m^2$ = 23,04 $m^2$
  $\textit{#BTS}$

 2. .
  8m2 5 dm2 = 8,05 m2
  706 cm2 =  0,0706 
  23m24 dm2 = ??? m
  bạn thông cảm cho mk câu cuối vì bạn ko ghi M2 nên mk chỉ làm đc như này thôi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai