Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tìm phương trình bậc hai biết nó nhận 7 và -11 là nghiệm

Toán Lớp 9: Tìm phương trình bậc hai biết nó nhận 7 và -11 là nghiệm

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $x^2+4x-77=0.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng $2$ nghiệm: $S=7-11=-4$
  Tích $2$ nghiệm: $P=7.(-11)=-77$
  Phương trình bậc $2$ có $2$ nghiệm $7$ và $-11:$
  $ x^2-Sx+P=0 \Leftrightarrow x^2+4x-77=0.$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng