Toán Lớp 5: Trường tiểu học có tất cả số học sinh tham gia học online trong đó 1/5 số học sinh học qua truyêmf hình, 50% học sinh học bằng zalo, 20

By Madelyn

Toán Lớp 5: Trường tiểu học có tất cả số học sinh tham gia học online trong đó 1/5 số học sinh học qua truyêmf hình, 50% học sinh học bằng zalo, 20% số học sinh học qua mạng interet, 120 học sinh học bằng tài liệu photo. Hỏi trươngf đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Trường tiểu học có tất cả số học sinh tham gia học online trong đó 1/5 số học sinh học qua truyêmf hình, 50% học sinh học bằng zalo, 20”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Học sinh học qua truyền hình chiếm số % là:
  1/5 . 100 = 20(%)
  Học sinh học bằng tài liệu photo chiếm số % là:
  100-20-50-20=10(%)
  Trường có tất cả số học sinh là:
  120: 10%=1200(  học   sinh  )
  Đ/S: 1200  học  sinh

  Trả lời
 2. Giải:
  120 học sinh ứng với:
        1 – 1/5 – 50% – 20% = 1/10 (số học sinh toàn trường)
  Số học sinh toàn trường là:
        120 : 1/10 = 1200 (học sinh)
  Đáp số: 1200 học sinh.
   

  Trả lời

Viết một bình luận