Toán Lớp 9: Một vật có khối lượng 124g và thể tích 15 cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm,

By Kim Duyên

Toán Lớp 9: Một vật có khối lượng 124g và thể tích 15 cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm, biết rằng cứ 89g đồng thì có thể tích là 10 cm3 và 7g kẽm có thể tích 1 cm3

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Một vật có khối lượng 124g và thể tích 15 cm3 là hợp kim của đồng và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm,”

 1. Giải đáp:
  89 gam đồng và 35 gam kẽm.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x (gam) và y (gam)lần lượt là số gam đồng và kẽm có trong vật đã cho. Điều kiện:x>0;y>0.
  Vì khổi lượng của vật là 124 gam, ta có phương trình: x+y=124 (1)
  Khi đó, thể tích của x (gam) đồng là 1089x(cm3) và thể tích của y (gam) kẽm là 17y(cm3) 
  Vì thể tích của vật là 15cm3, nên ta có phương trình: 1089x+17y=15(2)
  Ta có hệ phương trình : {x+y=124(1)1089x+17y=15(2)
  Giải hệ phương trình ta được x=89 (nhận)
  và  y=35 (nhận)
  Vậy vật đã cho có 89 gam đồng và 35 gam kẽm.

  Trả lời

Viết một bình luận