Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Trung bình số thóc của 2 bao là 47.3 kg.Nếu chuyển từ bao thứ nhất sang bao thứ hai 14.8 kg thì số gạo đựng trong mỗi bao bằng nhau.Lúc

Toán Lớp 5: Trung bình số thóc của 2 bao là 47.3 kg.Nếu chuyển từ bao thứ nhất sang bao thứ hai 14.8 kg thì số gạo đựng trong mỗi bao bằng nhau.Lúc đầu bao thứ nhất có số kg gạo là :
A.60.1 B.59.3 C.62.1 D.42.5
Đặt tính rồi tính:
355.12 : 24
Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 240m.Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Biết diện tích để làm nhà chiếm 32.5% diện tích mảnh đất.Tính diện tích phần đất để làm nhà ?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  42,9 kg
  48,3 kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  bao thứ nhất hơn bao thứ 2 hơn số kg là
  2,7 x 2= 5,4(kg)
  số kg gạo của bao thứ 2 là
  (91,2 – 5,4):2=42,9(kg)
  số kg gạo của bao thứ nhất là
  91,2 – 42 = 48,3(kg)
  đáp số: 42,9 kg
             48,3 kg              

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh