Toán Lớp 5: Tính chu vi 1 mảnh đất chữ nhật , biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m Giúp em với ạ , em cảm ơn

By Thanh Thu

Toán Lớp 5: Tính chu vi 1 mảnh đất chữ nhật , biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m
Giúp em với ạ , em cảm ơn

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tính chu vi 1 mảnh đất chữ nhật , biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m Giúp em với ạ , em cảm ơn”

 1. bn tự vẽ sơ đồ nha
  Bài Giải
  hiệu số phần bằng nhau là
  2-1 = 1 phần
  => chièu rộng của mảnh đất đó là
  15  x 1 : 1 = 15 ( m )
  => chiều dài của mảnh đất là ( đề cho )
  15 x 2 = 30 ( m )  
   Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là
  ( 30 + 15 )  x 2 = 90 ( m )
  ĐS : 90 m

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài mảnh đất là: 
  15 : (2 – 1) × 2 = 30 (m)
   Chiều rộng mảnh đất là: 
  30 : 2 = 15 (m)
  Chu vi mảnh đất là:
  (30 + 15) × 2 = 90 (m)
             Đáp số: 90m

  Trả lời

Viết một bình luận