Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tìm tỉ số phần trăm của :; 25 và 40 1,6 và 80 Các anh chị làm nhanh giúp em nhé! Em cảm ơn (em cần gấp n

Toán Lớp 5: Tìm tỉ số phần trăm của :;
25 và 40 1,6 và 80
Các anh chị làm nhanh giúp em nhé! Em cảm ơn (em cần gấp nha)

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số phần trăm giữa 25 và 40 là:
           25 : 40 x 100% = 0,625 x 100% = 62,5%
                           Đáp số: 62,5%
  Tỉ số phần trăm giữa 1,6 và 80 là:
           1,6 : 80 x 100% = 0,02 x 100% = 2%
                                  Đáp số: 2%
  Chúc Bạn Học Tốt????

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số phần trăm giữa 25 và 40 :
  25 : 40 = 0,625 = 62,5%
  Tỉ số phần trăm giữa 1,6 và 80:
  1,6 : 80=0,02=2%.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly