Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: đặt tính giúp mình a)18,45:7,5 b)49,8:6,64 c)74,1:7,8.

Toán Lớp 5: đặt tính giúp mình
a)18,45:7,5
b)49,8:6,64
c)74,1:7,8.

Comments ( 2 )

 1. đáp án:
  18,45 : 7,5 = 2,46.
  49,8 : 6,64 = 7,5.
  74,1 : 7,8 = 9,5.
  CHÚC BẠN HỌC TỐT.
           @MẠNH HIẾU 1304        
  mong bạn cho mình câu trả lời hay nhất nhé

 2. Giải đáp:
   ko biết đặt tính
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  18,45 : 7,5 = 2,46.
  49,8 : 6,64 = 7,5.
  74,1 : 7,8 = 9,5.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khanh