Toán Lớp 5: tìm chữ số x biết:92,814 > 92,8 x6

Toán Lớp 5: tìm chữ số x biết:92,814 > 92,8 x6

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   92, 814 > 92, 8×6
   Ta có :
  để 92,814 ta sẽ lấy x là số bé hơn số 1 vì cùng hàng mà ta chỉ có số 0 
  =) x = 0
  92,814 > 92, 806
  Khánh Nhi*

  Trả lời
 2. Để 92,814>92,8×6 thì :
  – 9=9 ( tm )
  – 2=2 ( tm ) 
  – 8=8 ( tm )
  – 1=1 ( không tm ) , vì nó không nhỏ hơn . Ta chọn x=0 
  Thay x=0 ta được : 92,814>92,806 ( tm ) . Vì 1>0
  Vậy x=0 .
   

  Trả lời

Viết một bình luận