Toán Lớp 5: thửa ruộng HCN có chiều dài 84m và hơn chiều rộng 11,5m.ruộng trồng lúa cứ 1dam2 thu được 65kg.thửa ruộng thu được bao nhiêu số lúa

Toán Lớp 5: thửa ruộng HCN có chiều dài 84m và hơn chiều rộng 11,5m.ruộng trồng lúa cứ 1dam2 thu được 65kg.thửa ruộng thu được bao nhiêu số lúa

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
        Chiều rộng là :
                    60:3×2=40 (m)
        Diện tích thửa ruộng là :
                   60 x 40 = 2400 (m2)
       Trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số kg thóc là :
                  50 x ( 2400 : 100 ) = 1200 (kg)
   đổi : 1200 kg = 12 tạ 
                             Đáp số : 12 tạ thóc
   
   

  Trả lời
 2. Chiều rộng thửa ruộng là:
       84 – 11,5 = 72,5 (m)
  Diện tích thửa ruộng là:
       84 xx 72,5 = 6090 (m^2)
  Đổi 6090 m^2 = 60,9 dam^2
  Thửa ruộng thu được số lúa là:
       60,9 : 1 xx 65 = 3958,5 (kg)
                 Đáp số: 3958,5 kg lúa

  Trả lời

Viết một bình luận