Toán Lớp 5: Nhà bác Hiếu có một thửa ruộng hình chữ nhậtcó chu vi bằng 72m, được chia thành hai mảnh. Một mảnh hình vuông đẻ trồng khoai, một mảnh

Toán Lớp 5: Nhà bác Hiếu có một thửa ruộng hình chữ nhậtcó chu vi bằng 72m, được chia thành hai mảnh. Một mảnh hình vuông đẻ trồng khoai, một mảnh hình chữ nhật để trồng ngô ( như hình vẽ ). Mảnh đất để trồng ngô có diện tích gấp 4 lần diện tích mảnh đất trồng khoai. Diện tích mảnh đất trồng khoai là………m2.
Giải ra giúp em với

TRẢ LỜI

 1. Chiều rộng của mảnh hình chữ nhật cũng là độ dài cạnh mảnh hình vuông. 
  Khi đó diện tích mảnh đất trồng ngô gấp lần diện tích mảnh đất trồng khoai tức là chiều dài mảnh đất trồng ngô gấp lần chiều rộng. 
  Chiều dài thửa ruộng bằng số lần chiều rộng là: 
  (lần) 
  Nếu thửa ruộng có chiều rộng là phần thì chiều dài là phần.
  Tổng số phần bằng nhau là: 
  (phần) 
  Chiều rộng là: 
  Chiều dài là: 
  Diện tích thửa ruộng là: 
  Diện tích mảnh đất trồng khoai là 1phần thì diện tích mảnh đât trồng ngô là phần.
  Tổng số phần bằng nhau là: 
  (phần) 
  Diện tích mảnh đất trồng khoai là: 
  chúc bạn học tốt 😉

  Trả lời
 2. Giải đáp: 3,24 m2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài làm : 
  tổng chiều dài và chiều rộng là : 72 : 2 = 36 m
  Ta thấy mảnh đất trồng ngô gấp 4 lần mảnh đất trồng khoai .vậy mảnh đất trồng ngô sẽ là 4 phần 
  trồng khoai sẽ là 1 phần
  chu vi mảnh đất trồng khoai là 36 : ( 4 +1 ) * 1= 7,2 m
  cạnh của mảnh đất trồng khoai là : 7,2 : 4 = 1,8
  diện tích mảnh đất trồng khoai là : 1,8 * 1,8 =3,2 m2
  ĐÁNH GIÁ 5 SAO CHO MÌNH NHÉ . MONG CÂU TRẢ LỜI CỦA MÌNH SẼ HỮU ÍCH CHO BẠN

  Trả lời

Viết một bình luận