Toán Lớp 5: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 21 học sinh nam. Tìm tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh cả lớp?

Toán Lớp 5: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 21 học sinh nam. Tìm tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và học sinh cả lớp?

TRẢ LỜI

 1. Tỉ số % của số học sinh nam và số học sinh cả lớp là:
                    21:35×100=60%
                                Đáp số: 60%
  ________chúc bạn học tốt_________
   

  Trả lời

Viết một bình luận