Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Người ta cho hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chưa nước thì sau 3 giờ đầy bể. Nếu cho cả hai vòi cùng chảy trong 2 giờ ròi đóng

Toán Lớp 5: Người ta cho hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chưa nước thì sau 3 giờ đầy bể. Nếu cho cả hai vòi cùng chảy trong 2 giờ ròi đóng vòi 1 thì vòi 2 phải chảy thêm 3 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì bao lâu đầy bể ?
Em sắp hết thời gian ròi ạh ????

Comments ( 2 )

 1. theo bài ra ta có tổng vận tốc của 2 vòi là:
  vòi 1 + vòi 2 = 1/3 (bể) 
  Lượng nước 2 vòi cùng chảy trong 2 giờ là:
  2 x 1/3 = 2/3 (bể)
  Lượng nước vòi 2 chảy trong 3 giờ là:
  1 – 2/3 = 1/3 (bể)
  Vận tốc của vòi 2 là:
  1/3 : 3 = 1/9 (bể)
  Vận tốc của vòi 1 là:
  1/3 – 1/9 = 2/9 (bể)

 2. Theo bài ra ta có tổng vận tốc của 2 vòi là: v1 + v2 = 1/3 (bể) 
  Lượng nước 2 vòi cùng chảy trong 2 giờ là: 2 x 1/3 = 2/3 (bể)
  Lượng nước vòi 2 chảy trong 3 giờ là: 1 – 2/3 = 1/3 (bể)
  Vận tốc của vòi 2 là:1/3 : 3 = 1/9 (bể)
  Vận tốc của vòi 1 là: 1/3 – 1/9 = 2/9 (bể)
   Cái này thì chị ko chắc
  Chúc em học tốt

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh