Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một vừon hoa hình chữ nhật có chiều rộng 60m , chiều dài bằng 6/4 chiều rộng A) Tính diện tích vườn hoa đó

Toán Lớp 5: Một vừon hoa hình chữ nhật có chiều rộng 60m , chiều dài bằng 6/4 chiều rộng A) Tính diện tích vườn hoa đó B) Người ta sử dụng 10% diện tích để làm lối đi.Hỏi diện tích lốiđi là baonhiêu m2

Comments ( 2 )

 1. Chiều dài vườn hoa là:
  60xx6/4= 90(m)
  a) Diện tích vườn hoa là:
  90xx60= 5400(m^2)
  b) Diện tích lối đi là:
  5400xx10:100= 540(m^2)
  Đáp số:….
  #namOvO
   

 2. Giải đáp:
   chiều dài hình chữ nhật là
  60:4×6=90 (m)
  diện tích vườn hoa đó
  60×90=5400 (m2)
  diện tích lối đi là 
  5400×10:100=540 (m2)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhi