Toán Lớp 5: Một vận động viên đi xe đạp trong 1,5 giờ được 66km. Cứ đi như thế trong 2,5 giờ được … ki- lô -mét

By Hiểu Vân

Toán Lớp 5: Một vận động viên đi xe đạp trong 1,5 giờ được 66km. Cứ đi như thế trong 2,5 giờ được … ki- lô -mét




Viết một bình luận