Toán Lớp 5: Tìm tất cả các cặp số tự nhiên ( x , y ) biết : ( x2 + 1 ) . ( x + 1 ) = 2y

By Nguyệt

Toán Lớp 5: Tìm tất cả các cặp số tự nhiên ( x , y ) biết :
( x2 + 1 ) . ( x + 1 ) = 2y
Viết một bình luận