Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một tổ có 8 công nhân làm trong 4 giờ được 120 sản phẩm . Hỏi 8 công nhân đó làm trong 3 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm ? ( viết tóm t

Toán Lớp 5: một tổ có 8 công nhân làm trong 4 giờ được 120 sản phẩm . Hỏi 8 công nhân đó làm trong 3 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm ? ( viết tóm tắt )

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 
  tóm tắt   8 công nhân : 4 giờ : 120 sản phẩm
  8 công nhân : 3 giờ : ??? sản phẩm 
  bài giải
  sản phẩm làm trong
  4 giờ là 120 : 4= 30 ( giờ )
  sản phẩm làm trong
  3 giờ là : 30 X 3 = 90 ( sản phẩm )
  đ/s : 90 phảm sẩn

 2. Giải đáp:
  bài giảisản phẩm làm trong4 giờ là 120 : 4= 30 ( giờ )sản phẩm làm trong3 giờ là : 30 X 3 = 90 ( sản phẩm )Đáp số : 90 phảm sẩn
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  vì đây là một bài toán về tỉ số phần trăm nên chúng ta phải chú ý cách viết
  #GiangLinda 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh