Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Giải phương trình x^2+5x-6=0 Ai có thể giải bằng cách khác không:)

Toán Lớp 9: Giải phương trình x^2+5x-6=0
Ai có thể giải bằng cách khác không:)

Comments ( 2 )

 1. x^2+5x-6=0
  <=>x^2-x+6x-6=0
  <=>x(x-1)+6(x-1)=0
  <=>(x-1)(x+6)=0
  <=>[(x-1=0),(x+6=0):}
  <=>[(x=1),(x=-6):}
  Vậy x\in{1;-6}
  $\\$
  Bài này mình làm theo cách phân tích đa thức thành nhân tử ( Tách hạng tử )
  Mình tách 5x=-x+6x nhé.
   

 2. #andy
  \[\begin{array}{l}
  {x^2} + 5x – 6 = 0\\
   \Leftrightarrow {x^2} – x + 6x – 6 = 0\\
   \Leftrightarrow x\left( {x – 1} \right) + 6\left( {x – 1} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {x + 6} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 1 = 0\\
  x + 6 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x =  – 6
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow S \in \{ 1; – 6\} 
  \end{array}\]

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )