Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình vuông có chu vi 8000m a( Tìm độ dài một cảnh của thửa ruộng đó . b( Tính diện tích thửa ruộng đó bằng bao nhiêu mé

By Audrey

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình vuông có chu vi 8000m
a( Tìm độ dài một cảnh của thửa ruộng đó .
b( Tính diện tích thửa ruộng đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc – ta ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình vuông có chu vi 8000m a( Tìm độ dài một cảnh của thửa ruộng đó . b( Tính diện tích thửa ruộng đó bằng bao nhiêu mé”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{a) Độ dài một cạnh thửa ruộng đó là:}$ 
          $8000:4=2000(m)$
  $\text{b) Diện tích thửa ruộng đó là:}$
          $2000×2000=4000000(m²)$
     $Đổi 4000000m=400 héc-ta$
                              $\text{Đáp số :a)2000m}$
                                                      $b)4000000m²$
                                                           $400 héc-ta$
  ≈Chúc bạn học tốt≈

  Trả lời

Viết một bình luận