Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật trồng lúa có chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Kế hoạch phấn đấu thu hoạch được 20 tạ thóc. Biết năng suất

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật trồng lúa có chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Kế hoạch phấn đấu thu hoạch được 20 tạ thóc. Biết năng suất đạt 0,75kg thóc trên 1m2 và biết chiều dài hơn chiều rộng là 27m. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch?

Comments ( 1 )

  1. MÌNH GỬI ẢNH NHÉ
    HÌNH Ở BÊN DƯỚI ĐÓ :
         CHÚC BẠN HỌC TỐT   
    MONG BẠN CHO MÌNH HAY NHẤT
       @MẠNH HIẾU 1304  

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh