Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ Nhật có chiều rộng bằng 40 phần trăm chiều dài.chu vi bằng 196m Tính diện tích thửa ruộng Người ta chia diện t

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ Nhật có chiều rộng bằng 40 phần trăm chiều dài.chu vi bằng 196m
Tính diện tích thửa ruộng
Người ta chia diện tích thửa ruộng thành hai phần để trồng lúa và đào ao thả cá.diện tích trồng lúa kém diện tích đào ao là 140m tính diện tích mỗi phần

TRẢ LỜI

 1. Bài giải:
  Nửa chu vi thửa ruộng là:
  196:2=98 (m)
  Tổng số phần bằng nhau là:
  40+100=140 
  Giá trị mỗi phần là:
  98:140=0,7
  Chiều dài thửa ruộng là:
  0,7×100=70 (m)
  Chiều rộng thửa ruộng là:
  0,7×40=28 (m)
  Diện tích thửa ruộng là:
  28×70=1960 (m²)
  Diện tích trồng lúa là:
  (1960-140):2=910 (m²)
  Diện tích đào ao là:
  1960-910=1050 (m²)
  Đáp số: thửa ruộng: 1960 m²
               trồng lúa: 910 m²
               đào ao: 1050 m²

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, Đổi :40%=2/5
  Nửa chu vị thửa ruộng là:
      196 : 2 = 98 (m)
  Chiều dài thửa ruộng là:
     98 : (2 + 5) . 5 = 70 (m)
  Chiều rộng thửa ruộng là:
     98 – 70 = 28 (m)
  Diện tích thửa ruộng là:
     70 . 28 = 1960 (m²)
  Diện tích trồng lúa là:
    (1960 – 140) : 2 = 910 (m²)
  Diện tích đào ao thả cá là:
       910 + 140 = 1050 (m²)
  Đáp số: a)1960 m²
               b)Diện tích trồng lúa: 910m²
                    Diện tích đào ao: 1050m²
  @Trung

  Trả lời

Viết một bình luận