Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150cm.Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. A) Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.

By Kỳ Anh

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150cm.Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.
A) Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.
2
B) trung bình cứ 100m. người ta thu hoạch được 50kg thóc.Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150cm.Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. A) Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết
  ta có :
  chiều dài   :  | —- | —- | —- | —- | —- |
  chiều rộng : | —- | —- | —- | 
  chiều dài thửa ruộng là 150 m
  chiều rộng thửa ruộng là
  150 : 5 x 3 = 90 ( m )
  a , diện tích thửa ruộng là
  90 x 150 = 13 500 ( m2 )
  b , thửa ruộng thu đc số tạ thóc là
  ( 13 500 : 100 ) x 50 = 6 750 ( kg )
  đổi 6 750 kg = 67 , 5 tạ
   

  Trả lời

Viết một bình luận