Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 dm ; chiều rộng 2,5 dm. Người ta dùng 40% miếng bìa để trang trí lớp học. tính diện tích miế

Toán Lớp 5: một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 6,5 dm ; chiều rộng 2,5 dm. Người ta dùng 40% miếng bìa để trang trí lớp học. tính diện tích miếng bìa còn lại?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: $\text{9,75 $dm^{2}$ }$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích của miếng bìa đó là :
  $\text{6,5 × 2,5 = 16,25}$ ($dm^{2}$)
  Diện tích bìa đã sử dụng để trang trí là :
  $\text{16,25 × 40% = 6,5}$ ($dm^{2}$)
  $\Rightarrow$ Diện tích miếng bìa còn lại là :
       $\text{16,25 – 6,5 = 9,75}$ ($dm^{2}$)
                      Đáp số: $\text{9,75 $dm^{2}$ }$
  #no_copy
  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ!

 2. diện tích miếng bìa là :
  6,5 × 2,5 = 16,25(dm²)
  diện tích bìa dùng để trang trí là :
  16,25 × 40% = 6,5(dm²)
  diện tích miếng bìa còn lại là :
  16,25 – 6,5 = 9,75(dm²)
                      Đáp số : 9,75 dm²
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )